Zaujala Vás má práce?

Máte zájem o plastiku, portrétní bystu či jiný předmět uměleckého charakteru?

Kontaktujte mě!

Sjednáme si osobní schůzku a prodiskutujeme Vaši představu o výsledném díle. Pokud jasnou představu nemáte, nevěšte hlavu! Mám dostatek zkušeností, znalostí a kreativity na to, abych vám poradil nebo vašemu nápadu dodal konkrétní vizuální podobu.

Zpracuji návrh (skica, 3D model), upřesním materiál, odhadnu časový rámec potřebný k vyhotovení a vypracuji finanční kalkulaci.

Spolu podepíšeme smlouvu o dílo, která bude předchozí ujednání garantovat.

A následuje samotná tvorba a realizace díla.

Po dokončení práce Vám dílo předám na základě předávacího protokolu (včetně záručních podmínek a ostatních formalit).
© 2021 www.socharina.cz ALL RIGHTS RESERVED

✉ info@socharina.cz ☎ +420 732 933 311