MOŽNOST REALIZACE
MENUMALÉ SOŠKY
Mistr Jan Hus

Narozen kolem roku 1370 Husinec
Zemře násilnou smrti upálením 6. července 1415 Kostnice
Byl římskokatolický kněz a Český křesťanský reformátor, myslitel, spisovatel a rektorem Karlovy univerzity a také inovátor písma v češtině. Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jímž byl inspirován, jedním z prvních reformátorů církve, bojoval proti odpustkům, které byly výnosným byznysem katolické církve. Téměř o jedno století předběhl své následníky, Luthera, Kalvína a Zwingliho.
Římský král Zikmund Lucemburský mu zaručil bezpečný příchod na kostnický koncil, kde však byl nakonec vězněn, odsouzen jako kacíř, a následně upálen na hranici, když odmítl odvolat své učení.
K jeho odkazu a jménu se hlásili husité a později i další církve. Ti zahrnovali většinu české populace v Českém království. Vytvořili tak velkou vojenskou sílu, která v čele s Janem Žížkou porazila několik křížových výprav. O století později bylo více jak 90 % obyvatel českých zemí nekatolických a někteří stále následovali protestantské učení Jana Husa a jeho nástupců.

Vážený zákazníku děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek a přejeme Vám dlouhou spokojenost. Jedná se o kopie busty vyrobené v Nové Pace 2019 dle originálu Sochaře Alberta Králička.
Na bustu se vztahuje autorské právo. Jaká-koli reprodukce je zakázaná.
Výrobek je ručně zhotovený odlitek a povrchově patinován, opatřen krabičkou. Na mechanické povrchové poškození ze strany kupujícího, například při jeho neopatrné manipulaci a umístění ve vlhkém prostředí se reklamace nevztahuje, proto dbejte opatrnosti.
V Případě zájmu o další z OSOBNOSTI ČESKÉ HISTORIE (Mr, Jan Hus, J.A.Komenský a jiné). Navštivte naše stránky www.socharina.cz (eu) e-shop.
Vaše Standbild Galerie Wenzel Morzin & Albert Králiček s.r.o. Mob: +420 732 933 311
© 2021 www.socharina.cz ALL RIGHTS RESERVED

✉ info@socharina.cz ☎ +420 732 933 311