BEDŘICH SMETANA

750CZK
 
 
ks

Zobrazit více informací
OSOBNOSTI ČESKÉ HISTORIE

Bedřich Smetana


Český skladatel, zakladatel české národní hudby
Narodil se v Litomyšli v úterý 2. března 1824, zemřel 12. května 1884
Autor opery Braniboři v Čechách
Prodaná nevěsta,
Symfonická báseň " Vltava "The Moldau" .
Dirigent Národního Divadla


Český skladatel, zakladatel české národní hudby
Narodil se v Litomyšli v úterý 2. března 1824, zemřel 12. května 1884
Autorsky působil již v ranném věku 6 let.
Po svých školních začátcích studoval hudbu u Josefa Prokscha v Praze. Zde se mu nedařilo a neviděl pro sebe kariéru, a tak odjel do Švédska, kde nastoupil jako učitel a sbormistr v Göteborgu. Začal zde psát rozsáhlá orchestrální díla a také se v tomto období dvakrát oženil. Měl šest dcer, avšak tři zemřely v dětství.
Začátkem 60. let 19. století se díky liberálnější politice v Čechách vrací natrvalo do Prahy. Stává se mistrem nového žánru české opery. V roce 1866 měly premiéru první dvě opery Braniboři v Čechách a Prodaná nevěsta v novém Národním divadle. Získal velkou popularitu a posléze se tady stává hlavním dirigentem.
Dlouholeté působení v Národním Divadle však byly poznamenány kontroverzí, kdy se musel identifikovat mezi progresivními myšlenkami Franze Liszta a Richard Wagnera s výrazně českým operním stylem a jeho rozvojem. Tato opozice zasahovala do jeho tvůrčí práce a měla neblahý vliv na jeho zdraví, což urychlilo jeho rezignaci a odchod z divadla v roce 1874.
Mezinárodně je uznávaný pro svou operu Prodaná nevěsta a pro symfonický cyklus Má vlast, který zachycuje historii, legendy a krajinu rodných Čech obsahující slavnou Symfonická báseň " Vltava "The Moldau" .
V roce1874 Smetana přichází zcela o sluch, ale díky odchodu do ústraní od svých divadelních povinností a sporů začal trvalé komponovat, téměř až do konce svého života.
Smetanova svým dílem obhájil pověst zakladatele české hudby a zvýšili své postavení nad současníky i nástupceVážený zákazníku děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek a přejeme Vám dlouhou spokojenost. Jedná se o kopie busty vyrobené v Nové Pace 2019 dle originálu Sochaře Alberta Králička.
Na bustu se vztahuje autorské právo. Jakákoli reprodukce je zakázaná.
Výrobek je ručně zhotovený odlitek a povrchově patinován, opatřen krabičkou. Na mechanické povrchové poškození ze strany kupujícího, například při jeho neopatrné manipulaci a umístění ve vlhkém prostředí se reklamace nevztahuje, proto dbejte opatrnosti.
V Případě zájmu o další z OSOBNOSTI ČESKÉ HISTORIE
(T.G. Masaryk, Mr. Jan Hus, J.A. Komenský, Karel IV. a jiné, které připravujeme), navštivte naše stránky www.socharina.cz (eu) e-shop. Vaše Standbild Galerie Wenzel Morzin & Albert Králiček s.r.o. Mob: +420 732 933 311

KAREL IV.

795CZK
 
 
ks

Zobrazit více informací
OSOBNOSTI ČESKÉ HISTORIE

Karel IV.

Osobním vládcem všech království Svaté říše římské.
Byl jedenáctým český králem 
 římsko-německý, císař římský,
lombardský, burgundský,
Moravský markrabě,
Lucemburský hrabě

Narozen jako Václav 14. května 1316, Praha – úmrtí 29. listopadu 1378, Praha,
Karel IV. byl syn dědičky Přemyslovců Elišky a českého krále Jana Lucemburského. Byl pokřtěn jako Václav, jméno Karel přijal při biřmování během své výchovy ve Francii po svém strýci a kmotrovi Karlu IV. Sličném. Karel IV. patřil mezi nejvýznamnější panovníky vrcholného středověku. Byl neobyčejně vzdělaný a inteligentní, plynně hovořil pěti jazyky. Svou moc využil ke konsolidaci českého státu, který byl od jeho doby znám jako Koruna česká. Již jako císař nechal vytvořit Zlatou bulu, nejvýznamnější říšský ústavní zákon, který platil až do zániku Svaté říše římské roku 1806. Ta také významně upravovala vztah českého státu k říši a potvrzovala jeho výjimečné a nezávislé postavení v rámci říše. Je považován za jednu z nejvýznamnějších osobností českých dějin. Byl to první český král, který se stal císařem Svaté říše římské, a byl posledním korunovaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem všech království Svaté říše římské.
Zakladatel Karlovy univerzity v Praze, Zasadil se o výstavbou Nového Města pražského, stavbou kamenného (později Karlova) mostu přes řeku Vltavu. Nechal vybudovat hrad Karlštejna. Spolu s otcem započali práce na stavbě Svatovítského chrámu. Karel také dosáhl významné územní a politice expanze českého státu díky své obratné sňatkové politice, především severovýchodním směrem.
Byl jedenáctým český králem vládnoucí od srpna 1346 až do své smrti.
Karel IV. římsko-německý král, od roku 1355 císař římský,
také král italský (lombardský) od roku 1355,
  burgundský (arelatský) král od roku 1365, 
Moravský markrabě 1333 až 1349
Lucemburský hrabě v období let 1346 až 1353.
Vážený zákazníku děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek a přejeme Vám dlouhou spokojenost. Jedná se o kopie busty vyrobené v Nové Pace 2019 dle originálu Sochaře Alberta Králička.
Na bustu se vztahuje autorské právo. Jakákoli reprodukce je zakázaná.
Výrobek je ručně zhotovený odlitek a povrchově patinován, opatřen krabičkou. Na mechanické povrchové poškození ze strany kupujícího, například při jeho neopatrné manipulaci a umístění ve vlhkém prostředí se reklamace nevztahuje, proto dbejte opatrnosti.
V Případě zájmu o další z OSOBNOSTI ČESKÉ HISTORIE
(T.G. Masaryk, Mr. Jan Hus, J.A. Komenský, Karel IV. a jiné, které připravujeme), navštivte naše stránky www.socharina.cz (eu) e-shop. Vaše Standbild Galerie Wenzel Morzin & Albert Králiček s.r.o. Mob: +420 732 933 311

MASARYK

750CZK
 
 
ks

Zobrazit více informací
OSOBNOSTI ČESKÉ HISTORIE

Tomáš Garrigue Masaryk, též T. G. M 

narozen 7. března 1850 Hodonín 
zemřel– 14. září 1937 Lány
Státník, filozof, sociolog, pedagog
Byl zakladatel a první prezident Československé republiky, 
Vznik Československa dne 28. října 1918


V červnu 1915 v Ženevě  vyhlásil požadavek samostatného státu.
 Masarykova kniha „Nová Evropa“ přispěla k tomu, že prezident Wilson
odmítl rakouské návrhy na federalizaci monarchie a postavil se za
sebeurčení slovanských i jiných národů.
Celkem sedmnáctkrát byl Masaryk navržen na Nobelovu cenu míru.
Zasadil se mimo jiné o založení brněnské Masarykovy univerzity.
Jeho jméno nese celá řada ulic a náměstí v České republice i v zahraničí.
Více z historie na wikipedii
Vážený zákazníku děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek a přejeme Vám dlouhou spokojenost. Jedná se o kopie busty vyrobené v Nové Pace 2019 dle originálu Sochaře Alberta Králička.
Na bustu se vztahuje autorské právo. Jakákoli reprodukce je zakázaná.
Výrobek je ručně zhotovený odlitek a povrchově patinován, opatřen krabičkou. Na mechanické povrchové poškození ze strany kupujícího, například při jeho neopatrné manipulaci a umístění ve vlhkém prostředí se reklamace nevztahuje, proto dbejte opatrnosti.
V Případě zájmu o další z OSOBNOSTI ČESKÉ HISTORIE
(T.G. Masaryk, Mr. Jan Hus, J.A. Komenský, Karel IV. a jiné, které připravujeme), navštivte naše stránky www.socharina.cz (eu) e-shop. Vaše Standbild Galerie Wenzel Morzin & Albert Králiček s.r.o. Mob: +420 732 933 311

JAN HUS

750CZK
 
 
ks

Zobrazit více informací
OSOBNOSTI ČESKÉ HISTORIE

Mistr Jan Hus

Narozen (kolem roku 1370 Husinec
Zemře upálením 6. července 1415 Kostnice
Byl rektorem Karlovy univerzity,
Myslitel, spisovatel, inovátor písma v češtině.
Římskokatolický kněz a křesťanský reformátor.
K jeho odkazu a jménu se hlásili husité a později i další církve.


Zemře násilnou smrti upálením 6. července 1415 Kostnice
Byl římskokatolický kněz a Český křesťanský reformátor, myslitel, spisovatel a rektorem Karlovy univerzity a také inovátor písma v češtině. Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jímž byl inspirován, jedním z prvních reformátorů církve, bojoval proti odpustkům, které byly výnosným byznysem katolické církve. Téměř o jedno století předběhl své následníky, Luthera, Kalvína a Zwingliho.
Římský král Zikmund Lucemburský mu zaručil bezpečný příchod na kostnický koncil, kde však byl nakonec vězněn, odsouzen jako kacíř, a následně upálen na hranici, když odmítl odvolat své učení.
K jeho odkazu a jménu se hlásili husité a později i další církve. Ti zahrnovali většinu české populace v Českém království. Vytvořili tak velkou vojenskou sílu, která v čele s Janem Žížkou porazila několik křížových výprav. O století později bylo více jak 90 % obyvatel českých zemí nekatolických a někteří stále následovali protestantské učení Jana Husa a jeho nástupců.
Vážený zákazníku děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek a přejeme Vám dlouhou spokojenost. Jedná se o kopie busty vyrobené v Nové Pace 2019 dle originálu Sochaře Alberta Králička.
Na bustu se vztahuje autorské právo. Jakákoli reprodukce je zakázaná.
Výrobek je ručně zhotovený odlitek a povrchově patinován, opatřen krabičkou. Na mechanické povrchové poškození ze strany kupujícího, například při jeho neopatrné manipulaci a umístění ve vlhkém prostředí se reklamace nevztahuje, proto dbejte opatrnosti.
V Případě zájmu o další z OSOBNOSTI ČESKÉ HISTORIE
(T.G. Masaryk, Mr. Jan Hus, J.A. Komenský, Karel IV. a jiné, které připravujeme), navštivte naše stránky www.socharina.cz (eu) e-shop. Vaše Standbild Galerie Wenzel Morzin & Albert Králiček s.r.o. Mob: +420 732 933 311

J. A. KOMENSKÝ

750CZK
 
 
ks

Zobrazit více informací
OSOBNOSTI ČESKÉ HISTORIE


Jan Ámos Komenský

Narozen- (28. března 1592 jihovýchodní Morava).
Zemřel – 15. listopadu 1670 Amsterdam.
Českých myslitel, filozof, spisovatel, biskup Jednoty bratrské.
Zakladatele moderní pedagogiky
Autor: Labyrint světa, Ráj srdce, Dveře jazyků otevřené, Svět v obrazech a jiné.


Jeden z největších českých myslitelů, filosofů, spisovatelů. Byl také poslední biskup Jednoty bratrské. Tvořil spisy encyklopedické a jeho ideálem byla pansofie(vševěda). Komenský je považován za zakladatele moderní pedagogiky a vysloužil si přízvisko Učitel národů. Autor nejslavnějšího česky psaného díla 17. století s názvem Labyrint světa a ráj srdce. Jazykové příručky Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené), a Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech) .Literární odkaz Jana Amose Komenského, který byl coby nekatolík nucen od roku 1628 působit v exilu, je velmi obsáhlý a různorodý. Psal latinsky i bohatou a působivou češtinou.
Vážený zákazníku děkujeme, že jste si zakoupil tento výrobek a přejeme Vám dlouhou spokojenost. Jedná se o kopie busty vyrobené v Nové Pace 2019 dle originálu Sochaře Alberta Králička.
Na bustu se vztahuje autorské právo. Jakákoli reprodukce je zakázaná.
Výrobek je ručně zhotovený odlitek a povrchově patinován, opatřen krabičkou. Na mechanické povrchové poškození ze strany kupujícího, například při jeho neopatrné manipulaci a umístění ve vlhkém prostředí se reklamace nevztahuje, proto dbejte opatrnosti.
V Případě zájmu o další z OSOBNOSTI ČESKÉ HISTORIE
(T.G. Masaryk, Mr. Jan Hus, J.A. Komenský, Karel IV. a jiné, které připravujeme), navštivte naše stránky www.socharina.cz (eu) e-shop. Vaše Standbild Galerie Wenzel Morzin & Albert Králiček s.r.o. Mob: +420 732 933 311
© 2021 www.socharina.cz ALL RIGHTS RESERVED

✉ info@socharina.cz ☎ +420 732 933 311